Nie Łam Zasad

O kampanii

„Nie łam zasad” to tytuł kampanii edukacyjnej skierowanej do wszystkich ludzi, przede wszystkim użytkowników pojazdów, a zwłaszcza rowerzystów.

Stygmatyzacja kierowców samochodów jako sprawców wypadków jest dość powszechna i zresztą całkiem uzasadniona, bo to właśnie kierowcy samochodów są statystycznie najczęstszymi sprawcami potrąceń i wypadków.

Jednakże w okresie letnim, gdy na ulicach pojawia się ruch rowerowy i przestrzeń zagęszcza się od rowerzystów, odpowiedzialność za wypadki spada także na rowerzystów, którzy nie stosując zasad Prawa o Ruchu Drogowym, powodują zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu.

Jacek Grysko podjął się zrealizowania kampanii edukacyjnej „Nie łam zasad”, która będzie składała się ze spotu i strony internetowej zawierającej podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego.

Odbiorcami spotu i strony są przede wszystkim młodzi ludzie, ale także dorośli, w tym osoby starsze, które wg statystyk są najczęstszymi sprawcami wypadków na rowerze. Naszym celem jest wizualizacja przysłowia „czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” – to znaczy uzmysłowienie rodzicom i opiekunom, jak ważne jest nauczenie kodeksu zachowań dostosowanych do miejsc i okoliczności tego wymagających (np. nie spożywanie posiłków w teatrze). Takim miejscem zdecydowanie jest droga, łamanie zasad w tej przestrzeni może mieć dramatyczne następstwa.

Nie Łam Zasad

Cel kampanii

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na obowiązek stosowania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym dotyczących poruszania się rowerzystów, w tym wypadku: obowiązku zejścia z roweru podczas przekraczania przejścia dla pieszych bez wyznaczonej drogi rowerowej.
Z przykrością obserwujemy, że na naszych gminnych drogach notorycznie łamana jest zasada zejścia z roweru podczas przekraczania jezdni na przejściu dla pieszych. Notorycznie lekceważone jest zachowanie, które powinno być odruchem.

Pragniemy zwrócić uwagę na konieczność stosowania przepisów i na konsekwencje ich niestosowania – od mandatu za wykroczenie po utratę zdrowia i życia.

Facebook  /  pobierz plakat  /  użyj nakładki FB